Banklarm var falskt

LANDSKRONA. En större polisstyrka dirigerades i morse till Nordeabanken i Landskrona efter misstankar om att någon eller några höll sig gömda inne i bankens nattlåsta kontor. Men när beväpnade poliser och senare en hundpatrull letade igenom lokalerna var allt fullständigt normalt.
Misstankarna väcktes sedan automatlarmet hade utlösts flera gånger. Ett vaktbolag, som bevakar banken, ryckte ut men fann inget onormalt och larmen avfärdades som falska. Men senare uppstod ändå farhågor om att det trots allt var någon i lokalen. Enligt Charley Nilsson, informationsansvarig hos polisen i nordvästra Skåne, var det troligen borrningar sent i går kväll i grannfastigheten som utlöste larmet. - Det är i alla fall vår första teori. Bankens larm är av seismologisk art och reagerar på skakningar. Och de uppgivna borrningarna stämmer bra med tiden. Under polisoperationen avspärrades ett rejält område runt banken. Spärrarna avlägsnades vid 13-tiden.