"Pisa-undersökningen är enormt viktig"

6:00 min

I dag råder spänd förväntan, då Skolverket på förmiddagen presenterar resultaten av den senaste så kallade Pisa-undersökningen, som mäter skolkunskaper hos 15-åringar i 65 OECD-länder.

Undersökningen har blivit allt viktigare i takt med att skolan kommit allt mer i fokus för den svenska debatten, säger Ekots skolreporter Bengt Hansell.

– Politiskt är det en enormt viktig mätning som kommer idag. När mätningarna började, tidigt 2000-tal så var det framför allt Jan Björklund (FP) , som då var oppositionspolitiker, som använde undersökningen för att hårt kritisera den socialdemokratiska regeringens skolpolitik. Nu har han själv regerat i sju år, och oppositionen kommer att gå hårt åt honom om han inte lyckats vända resultaten.

Pisa står för Programme for International Student Assessment, och genomförs vart tredje år. I Sverige har 4700 elever under 2012 deltagit i den senaste undersökningen som mäter färdigheter i matematik, naturvetenskap och läsning. Sedan undersökningen började göras år 2000 har de svenska resultaten dalat till en genomsnittlig eller något under genomsnittlig OECD-nivå.

Varför har just den här skolmätningen  fått ett sådant genomslag?

– Därför att den är så viktig. EU vill ju stärka konkurrenskraften gentemot andra delar av världen. Då är det väldigt viktigt att man höjer utbildningsnivån på alla invånare i EU.

Samtidigt täcker Pisa-undersökningen inte in allt. Exempelvis säger undersökningen ingenting om elevernas trivsel i skolan.

Genom åren har det rests frågetecken kring Pisa-undersökningens trovärdighet. Vissa länder - Italien, Slovenien och Förenade Arabemiraten misstänks ha manipulerat data som har lämnats in i Pisa-mätningen.

Så i vilken mån kan vi lita på siffrorna?

– Jag tror nog att vi kan lita på dem. De här exemplen på fusk har knappast kunnat rubba trovärdigheten i de generella dragen. När mätningen visar att Sverige har blivit bättre eller sämre så har man ganska stor säkerhetsmarginal, säger Bengt Hansell.    

Han pekar också på att andra undersökningar ger understöd åt Pisa, till exempel när det gäller svenska elevers försämrade resultat.

– Framför allt att eleverna som är sämst blir ännu sämre, och att gruppen elever som blir sämre blir större och större. Det gäller framför allt pojkar, säger Bengt Hansell.

Klockan 11 håller Skolverket presskonferens om den senaste Pisa-undersökningen. Ekot sänder, och rapporterar direkt på webben.