Inkomsterna ökar stadigt

Förvärvsinkomsterna i Uppsala län ökar näst mest i landet, bara Stockholm ligger före. Det visar siffror från SCB.
Siffrorna grundar sig på löner, pensioner och andra ersättningar mellan 99 och år 2000. År 2000 var medellönen i Uppsala län knappt 186.000 kronor per år. Kvinnorna i länet tjänar bara två tredjedelar av vad männen tjänar. Snittlönen för männen var år 2000 nästan 223.000, medan kvinnorna tjänade drygt 150.000, visar siffror från SCB.