Björklund dömer ut den gamla skolpolitiken

3:57 min

Utbildningsminister Jan Björklund dömer helt ut den skolpolitik som förts i tjugo år.

Enligt Pisa-rapporten som presenterats idag, har svenska elever i årskurs nio den sämsta kunskapsutvecklingen jämfört med elever i de övriga OECD-länderna.

Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven är orolig över rapporten och menar att regeringen får ta på sig skulden för skolans haveri.

– Det är resultatet av den skolpolitik som förts i tjugo år och det är allvarligt för våra ungdomar och för hela skolväsendet, men väntat. Nu måste vi göra något åt det, säger Jan Björklund.

Rapporten som nu presenteras är resultatet av mätningar som gjordes för två år sedan i årskurs nio.

– Det var den sista årskullen i det gamla skolsystemet, som innebar få betyg, otydliga krav i läroplanerna och få nationella prov, säger Jan Björklund.

– Därför lägger regeringen om kursen nu. Vi måste ha mer katederundervisning och lärarnas attraktionskraft måste ökas.

Men en mätning som gjordes år 2000 visade att svenska elever då klarade sig mycket bra i den europeiska konkurrensen.

Bland annat hamnade man på tredje plats i läsförståelse. Och det var en mätning som gjordes mitt under den förra, och nu av Jan Björklund hårt kritiserade, skolpolitiken.

Men det ändrar inte utbildningsministerns åsikt om den gamla skolpolitiken, som ersattes för två år sedan.

– Försämringar sker succesivt. Kommunaliseringarna som skedde för tjugo år sedan och elevernas allt större ansvar för sin egen undervisning, har nu gett resultat, säger Jan Björklund.

Även Socialdemokraternas ledare Stefan Löfven anser att Pisa-rapporten är mycket allvarlig.

– Vi håller på att förlora något i Sverige, som vi med rätta varit stolta över. Jag är genuint orolig. Det här är en mycket allvarlig signal, för de ungdomar som riskerar att komma ut med sämre förutsättningar och mycket allvarligt för landet Sverige, säger han.

Orsaken till problemen är regeringens brist på prioriteringar, enligt Löfven.

– Oavsett vad det handlar om är svaret alltid sänkta skatter. Det har varit mycket snack men lite verkstad, säger han.