PISA ger dåligt betyg åt den svenska skolan

3:02 min

Det allt sämre resultatet för den svenska skolan som den senaste PISA-undersökningen visar är ett kvitto på skolminister Jan Björklunds stora misslyckande. Det menar Rossana Dinamarca, Vänsterpartiets talesperson i skolfrågor.

Rossana Dinamarca menar att skolministerns, och Alliansens skolpolitik, har fördjupat krisen i den svenska skolan och att det är dags att ta itu med problemet på annat sätt.

– Det här är en oerhört allvarlig utveckling vi ser. Det här visar också på Björklunds stora misslyckande under sina snart åtta år som utbildningsminister. Det som vi behöver nu är en politik för ökad likvärdighet och betydligt mer resurser till skolan. Det är lärarna som spelar roll för elevernas kunskaper och då behövs fler lärare, säger hon.

Vänsterpartiet vill göra en satsning på 6 000 nya lärare. Det är framför allt två faktorer som haft stort påverkan på resultatet i PISA-mätningen, menar Rossana Dinamarca.

– Det som vi har sett väldigt tydligt, som Skolverket också pekat ut, är ju det fria skolvalet. Men också vinstintresset som tillåts styra i skolan. Det är två viktiga faktorer för att man inte sätter elevernas rätt till en bra utbildning i centrum. Friskolorna har ökat segregationen i skolan. Vinstintresset har gjort  att man framför allt sett till aktieägarnas rätt till vinst snarare än elevernas rätt till utbildning, säger hon.

Internationella mätningar som PISA visar enligt Rossana Dinamarca att vi har en mer segregerad skola vilket påverkar skolresultatet. Att sära på elever med sämre förutsättningar och dem med bättre resultat i olika skolor gör att man förlorar den dynamik som behövs, säger hon. En lösning på den nedåtgående utvecklingen är att återförstatliga skolan och en strikt översyn av alla reformer, säger Rossana Dinamarca.

– Ja, vi vill ha ett förstatligande av skolan. Vi skulle gärna vilja att man såg över alla de här reformerna, med det fria skolvalet, kommunaliseringen och fristående skolors etablering. Men framförallt handlar det om att stoppa vinstintresset, säger hon.

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill inte skylla de dåliga resultaten på beslut tagna under tidigare S-ledda regeringar. "Ansvaret är delat", säger han till TT. Och till Ekot säger Björklund att de dåliga resultaten i Pisa-mätningen har sin grund i gamla svenska läroplaner.

– Den här mätningen gjordes för snart två år sen, i mars 2012 och det var då den sista årskullen som gick i genom alla nio åren i grundskolan med de gamla läroplanerna. Det var lite betyg, lite nationella prov och det var otydliga krav i läroplanen. Ja, det är den läroplan och den skolpolitik som fördes som är bakgrunden till detta och det är därför vi nu lägger om hela utbildningspolitiken, säger utbildningsminister Jan Björklund.