Laserräls kan hjälpa SSAB

SSAB skulle kunna lasta 200 ton mer stålämnen på varje tågset från Luleå till Borlänge om laserbehandlad räls användes på svårforcerade delar av sträckan.
Det hävdar järvägskonsulten Magnus Sandgren i tidningen Ny Tekniks nätupplaga. Han har anlitats av Luleå företaget Duroc Rail som tillverkar och just nu testar laserbehandlad räls. Att kunna lasta 200 ton mer motsvarar enligt Magnus Sandgren en vinst på fem miljoner kronor på ett år, för ett enda tågset.