Jämnt mellan S och M i Stockholm

Stödet för Moderaterna och Socialdemokraterna är nu lika stort i Stockholms stad. Båda partierna får stöd av 29 procent av de tillfrågade i SCBs partisympatiundersökning som presenteras idag.

I motsvarande undersökning för två år sedan hade Moderaterna mer än dubbelt så stort stöd som Socialdemokraterna i Stockholm.

De tre rödgröna partierna har nu tillsammans stöd av 54 procent av stockholmarna enligt SCB. 42 procent av de tillfrågade stockholmarna stödjer något av partierna i den borgerliga alliansen.

I SCBs partisympatiundersökning har de tillfrågade svarat på vilket parti de tycker bäst om, inte hur de skulle rösta om det var kommunalval idag. 490 personer i Stockholm har svarat. Så här ser partiernas procentsiffror ut. Förändringen sedan förra mätningen i maj 2013 inom parantes.

M   29,1  (-2,3)
C    1,6   (+0,3)
Fp   8,2   (-0,4)
Kd   2,8   (+0,1)

Mp  14,4  (-0,6)
S    29,1  (+1,3)
V    9,9    (+2,0)
Sd   3,8   (+0,4)

Hela undersökningen finns på SCBs hemsida.