BORÅS

Hemtjänstpersonal döms till böter - tog med bekant på jobbet

1:37 min

Två hemtjänstanställda i Borås döms nu för brott mot tystnadsplikten. De anställda tog med sig en bekant när de gjorde hembesök hos åtminstone en patient.

Två undersköterskor inom hemtjänsten i Borås dömdes idag till dagsböter för brott mot tystnadsplikten. Hemtjänstpersonalen hade med sig en bekant in till åtminstone en vårdtagare nattetid.

Peter Gustavsson är sedan ett år tillbaka enhetschef för nattorganisationen inom stadsdel norr i Borås, han var alltså inte chef vid tillfället för det inträffade.

– Det är ett solklart brott mot sekretessen, och det är förvånande att personal kan göra något sådant. Det bryter ju mot det avtal du skrivit på om sekretess.

Förnekade brott
Det var i mars 2012 som händelsen inträffade på ett boende i Borås. Båda de dömda förnekade brott men har erkänt att de hade med en bekant in till en vårdtagare.
Den ena uppgav i rätten att det kändes olustigt att den bekanta följde med in på rummet, medan den andra uppgav att det var en så stressig natt att hon inte tänkte på det.

Domen handlar om besöket hos en äldre kvinna och enligt vad som framkom i rätten erbjöd den bekanta sig att hjälpa till vid bytet av inkontinensskydd, något som dock inte behövdes enligt personalen.

Till en början hade dåvarande vice chefsåklagare Daniel Edsbagge hand om fallet och i våras sa han så här.

– När man arbetar så skriver man på ett sekretessavtal, man är medveten om att man inte får röja såna uppgifter som man får reda på i tjänsten. Men tar man med sig en obehörig person så omfattas han eller hon inte av detta, säger Edsbagge.

Vad kan det medföra?

– Det kan ju medföra att allmänheten får reda på vilka åkommor de (boende) har och att de överhuvudtaget förekommer inom vård och omsorg.

De äldre kan inte ta tillvara sin rätt
– I det här fallet har det varit äldre kvinnor - de kan ju inte så att säga ta till vara sin rätt när de är så gamla. Här är en dam som är född 1914 som fått sina uppgifter röjda på det här sättet och då är det viktigt att samhället ser till att skydda dem, sa Daniel Edsbagge i samband med att stämningsansökan lämnades in i våras.

En av de dömda hade vid tillfället redan sagt upp sig medan den andra stängdes av under utredningen och senare sades upp.

De döms nu till 50 respektive 30 dagsböter.