Omvärldsreaktioner på Sveriges fall i PISA-undersökningen

10 min

Sveriges ras i PISA-undersökningen har gett eko i omvärlden. Inte i något annat OECD-land har resultatet sjunkit lika mycket som i Sverige.

Svenska 15-åringar ligger nu under genomsnittet för OECD-länderna i matte, naturkunskap och läsföreståelse vilket skapar rubriker i andra länder.

Hör vår Nordenkorrespondent Jenny Sanner-Roosqvist, vår korrespondent i Storbritannien Staffan Sonning och Daniel Alling, Tysklandskorrespondent