Snowden: Sverige spionerar på Ryssland åt USA

1:40 min

Sverige uppges bedriva spioneri mot Ryssland och förse USA med viktiga uppgifter om den ryska politiska ledningen. Uppgifterna kommer från visselblåsaren Edward Snowden och publiceras av Sveriges Television.

Det är SVT:s program Uppdrag Granskning som har fått tillgång till flera dokument, som gör gällande hur betydelsefullt Sverige har varit för USA i dess strävan att spionera på och kartlägga det ryska ledarskiktet.

SVT avslöjar att USA anser att svenska FRA – Försvarets radioanstalt – är en ledande partner i spionaget mot den forna ärkefienden.

I ett dokument står bland annat att FRA förser sin amerikanska motsvarighet NSA med unikt material, när det gäller ryska ledare och politiker. Just detta uttalande kommer från ett dokument daterat så sent som i april i år.

Det poängteras också att den underrättelseinformation som Sverige slussar vidare till USA är av sådan kvalité att den inte fås på annat sätt. Den betraktas som just - unik.

Enligt ett annat dokument som SVT har tagit del av uppmanas NSA:s högsta chefer att inför ett möte med FRA visa sin uppskattning. Det talas om hur NSA ska tacka sina svenska kollegor för deras kontinuerliga arbete – och understryka hur viktigt FRA är när det gäller kartläggning och kontraspionage.

SVT har fått tillgång till dokumenten i samband med ett möte mellan reportrar från Uppdrag Granskning och den amerikanske journalisten Glenn Greenwald. Han har flera gånger tidigare har förmedlat material som sägs komma från Edward Snowden, mannen som arbetade som konsult åt amerikanska NSA men som gjort det till sin livsuppgift att läcka uppgifter om hemliga övervakningsprojekt och spionage.