Gotländska fiskare bland bönder som prisas

Hushållningssällskapet håller som vanligt sitt årsmöte på Visby hotell på fredagen. En lång rad lantbrukare ska prisas för sina insatser under året, men nytt för i år är att även fiskare och en fiskrestaurang finns med bland de som belönas.

Det är fiskarna Roland och Bertil Pettersson med fiskebåten Vestland som får pris tillsammans med Helene och Krister Hafdell som driver Sjökrogen i Valleviken.

Gunnar och Inger Wolter vid Simonarve i Eskelhem får pris för att de har den mjölkkobesättning som gett högst avkastning i år.

Simon Niklasson vid Bjärs i Lojsta får utmärkelsen Årets unga lantbrukare  och Björn Dahlström, Norrbys i Lärbro belönas för sina insatser för utvecklingen av Gotland.