Strömavbrott i Nordostskåne

KRISTIANSTAD. Strax före 12.30 i dag gick strömmen i stora delar av Kristianstad och Broby. Enligt Sydkraft och C4 Elnät fick alla strömmen tillbaka efter en halvtimme.
Omkring 4.000 abonnenter drabbades i Brobytrakten och cirka 10.000 i Kristianstad. I Kristianstad blev det ett fel på fördelningsstationen på Hedentorp och i Broby slogs en stor matarledning ut.