Storbritannien höjer pensionsåldern

1:41 min

I Storbritannien offentliggjorde finansminister George Osborne i dag att pensionsåldern ska höjas till 69 år. Det är ett led i regeringens fortsatta åtstramningsprogram. Samtidigt redovisade han nya siffror som visar att landet återhämtar sig från den ekonomiska krisen mer än dubbelt så fort som man hittills trott och partikamraterna jublade i parlamentet.

Uppskattningen är nu att tillväxten blir 1,4 procent. Det är mer än dubbelt så mycket som i prognosen i våras. Även för de kommande åren har prognosen höjts kraftigt.

Den nya bedömningen är en tidig julklapp till den brittiska koalitionsregeringen. Det konservativa partiet Tories ligger efter oppositionspartiet Labour i opinionsundersökningarna inför ett val som ska hållas om ett och ett halvt år.

Det är de senaste årens hårda åtstramningsprogram i landet som ådragit sig väljarnas missnöje. Storbritannien har haft en krympande ekonomi i flera år.

Nu kan regeringen hävda att de hårda tagen har fungerat. Landets ständiga underskott i budgeten kommer dessutom att förbytas i ett överskott år 2018, ett år tidigare än vad regeringen siktat på i sina åtstramningsplaner. Men det innebär inte att saneringsarbetet är klart, sa Osborne.

– Det hårda arbetet är ännu inte klart, säger Osborne.

Han lade fram en lång lista på nya åtgärder som syftar till att fortsätta att förstärka statens finanser. Det som kommer att väcka mest uppmärksamhet är en gradvis höjning av pensionsåldern för britterna.

– Vi måste ha ett pensionssystem som vi har råd med också när människor lever längre. Det enda sättet att göra det är att se till att pensionsåldern går i takt med livslängden, säger Osborne.

Han la fram ett system som gradvis skulle höja pensionsåldern till 69 år för dem som i dag är i 30-årsåldern. Pensionsåldern i Storbritannien är i dag 65 år.

Staffan Sonning, London
staffan.sonning@sverigesradio.se