Ny ingång till behandling av autism

1:33 min

Amerikanska forskare har visat hur en särskild tarmbakterie kan minska autismlika symptom hos försöksmöss.

Forskarna pekar på att probiotika, alltså ett tillskott med snälla bakterier, skulle kunna fungera som behandling av autism även hos människor.

Fredrik Bäckhed, professor i molekylär medicin på Göteborgs universitet, han forskar på tarmbakteriers påverkan på hälsan och säger att det är en bra studie, men att vägen till behandling på patienter är lång.

– Att studera autism på möss låter kanske konstigt, men då är det vissa delar av autismspektrat, som man kan replikera hos mössen och vad man ser då är att tarmfloran verkar vara viktig, och därför skulle man i förlängningen kunna tänka sig att det skulle kunna bli en probiotika mot autism, även om det i dagsläget är spektakulärt, säger Fredrik Bäckhed.

Spektakulärt säger Fredrik Bäckhed, och inte säkert att musförsök går att överföra till människan. Men det är ingen tillfällighet att just tarmfloran sätts i samband med autism, det är nämligen så att det finns en grupp patienter med autism som också har problem med magen, även om den bakomliggande orsaken inte är känd.

I det här försöket med mössen så blev de möss som behandlades med en särskild bakterie av med både magproblemen och de andra symptomen på autism, som vissa ångestsymptom och motoriska problem.

Det går inte att säga varför autismsymptomen påverkas och annan autismforskning lyfter fram flera olika faktorer som kan orsaka autism, bla genetiska, miljöfaktorer och föräldrarnas ålder.

Fredrik Bäckhed tycker att det är viktigt med den här vidgade synen, att det kan finnas fler orsaker och fler möjligheter för behandling.

– Till exempel i de här fallen har ju barnen både tarmproblem och de psykologiska eller beteendemässiga problem. Om man botar det ena kanske man botar det andra. Man vet ju inte hur de hänger ihop, säger Fredrik Bäckhed.