Ny omröstning om skatten nästa vecka

2:05 min

Frågan om oppositionen kan stoppa regeringens förslag om höjd brytpunkt för statlig skatt är fortfarande inte avgjord. Efter beslut i riksdagen för en stund sedan skickas nu frågan vidare till Konstitutionsutskottet. Detta efter att talman Per Westerberg inte la fram förslaget för omröstning.

- Det ska sägas att frågeställningen är komplex och mot bakgrund av lagtextens lydelse har jag i enlighet med rättsutredningen kommit fram till att övervägande skäl talar för att det av finansutskottets framlagda yrkandet strider mot bestämmelserna i 5 kap 12§ Riksdagsordningen.

Talman Per Westerberg gjorde som väntat. Efter att kammarkansliet kommit fram till att oppositionens försök att stoppa skattesänkningen för dem som tjänar över 36 000 kronor strider mot riksdagsordningen ansåg sig Per Westerberg inte kunna lägga fram förslaget för omröstning i kammaren. 

Oppositionen, de rödgröna partierna och sverigedemokraterna, tycker att talmannen har fel. Därför har oppositionen yrkat på att skicka vidare frågan till Konstitutionsutskottet för avgörande och det blev omröstning om det istället.

Socialdemokraternas gruppledare Mikael Damberg var uppe och försvarade varför oppositionen fortsätter att driva frågan i Konstitutionsutskottet.

- Vi socialdemokrater anser att talmannen gör en felaktig bedömning. Av finansutskottets beredning följer att förslaget kan ställas under proposition.

Sedan var det moderaternas gruppledare, Anna Kinberg Batras, tur.

-Jag och den moderata riksdagsgruppen tillsammans med våra allianskollegor respekterar talmannens beslut och yrkar därför avslag.

Marginalen var knapp när riksdagsledamöterna röstade ja till att skicka frågan vidare till Konstitutionsutskottet. Det blev 156 för och 153 emot. En majoritet i kammaren lyckades alltså trycka rätt och körde därmed över talmannen.

Om också Konstitutionsutskottet säger ja, går frågan tillbaka till kammaren, och då blir det troligtvis på onsdag som själva frågan om skattefrågan till slut blir avgjord.