Ryssland stoppade svenskt pressfrihetsförslag

Mitt under dramatiken i Kiev där minst 40 journalister misshandlats under demonstrationer mot den Ukrainska regeringen - så träffades på fredagen utrikesministrar inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa - OSSE - för att diskutera ett svenskt förslag att stärka säkerheten för de som jobbar inom medierna. Men förslaget röstades ner, berättar Fredrik Löjdquist, sveriges ambassadör vid OSSE. Källor säger till Medierna att det var framförallt Ryssland som gick emot utvidgningen av det skydd journalister har i OSSE-dokumenten till att gälla bland annat vissa bloggare.

.