S: ”Ett bakslag för det nordiska samarbetet”

1:59 min

Norge väljer att bryta ett kontrakt på att köpa 24 svensktillverkade artilleripjäser.

Enligt Socialdemokraternas försvarspolitiske talesperson Peter Hultqvist försämrar beslutet det nordiska försvarssamarbetet.

– Jag är förvånad att man gör på det här sättet. Det är definitivt ett bakslag för det nordiska samarbetet. Det är inte bra, och nu måste man noggrant analysera orsakerna, säger han.

Sverige och Norge har varit överens om att köpa 24 stycken artilleripjäser var från BAE Systems Bofors. Men Norge river alltså kontraktet som för Norges del sades vara värt 700 miljoner kronor 2010.

Tanken var att de under 30 år också skulle dela på kostnader för exempelvis underhåll och utbildning. Nu kommer kostnaderna öka för det svenska försvaret.

Anledningen till att Norge drar sig ut är att systemet inte motsvarar det norska behoven, enligt Norges försvarsminister.

För den svenska regeringen och riksdagen är ett nordiskt försvarssamarbete väldigt viktigt. Det nämns ofta som den bästa vägen för att öka säkerheten och samtidigt kunna hålla igen på kostnaderna. Samarbetet runt artilleripjäserna har lyfts fram som ett sådant exempel.

Kristdemokraternas försvarspolitiska talesperson Mikael Oscarsson tycker att Sverige nu ska analysera hur realistiskt det är med ett omfattande nordiskt försvarssamarbete.

– För det visar ju svårigheten för Sverige att samarbeta med NATO-länder som har andra prioriteringar än nordiskt samarbete, säger han.

Men Allan Widman, som är Folkpartiets försvarspolitiske talesperson, är inte förvånad att Norge häver avtalet. Enligt honom har projektet dragits med många problem. Att Norge drar sig ur tror han inte behöver få så stor betydelse för svensk del.

– Jag tror att drivkraften i det nordiska samarbete, inte är i första hand i de materielprojekt som vi är involverad i, utan det är de fördelar som vi kan uppnå genom att arbeta tillsammans, öva tillsammans och utbilda oss tillsammans. Det är nog så viktiga beståndsdelar i ett bra nordiskt samarbete med de begränsningar som det har, säger Allan Widman.

Ekot har sökt försvarsminister Karin Enström, men inte fått möjlighet att intervjua henne.