Kommunrevisorer kritiska

Gotlands kommuns revisorer riktar hård kritik mot kommunledningens sätt att sköta ekonomin. I revisionsrapporten för år 2001 vill revisorerna inte rekommendera ansvarsfrihet för politikerna i kommunstyrelsen och sjukvårdens nämnder.
Sammanlagt har kommunen gått med nästan 400 miljoner kronor i underskott mellan 1995 och 2001. Revisorerna har flera gånger riktat kritik mot kommunstyrelsen för bristande kontroll av ekonomin. Men i år tycker alltså kommunens revisorer att det gått så långt att politikernas arbete med ekonomin inte alls ska godkännas. Problemet är, enligt revisorerna, att de sammanlagda kostnaderna för kommunens verksamheter är högre än de skatteintäkter som kommer in. Revisorerna menar att det måste finnas en buffert till investeringar, något som alltså inte finns idag. Dessutom är revisorerna kritiska till att kommunen tagit ytterligare 100 miljoner kronor i kortfristiga lån. De påpekar att det inte är god hushållning att låna till driften och att det är helt oacceptabelt att budgeten förra året hamnade på minus 130 miljoner kronor. Så många som åtta nämnder har inte klarat sina uppdrag. Och den stora anledningen är att de inte ens haft förutsättningarna. Trots att kommunens revisorer de senaste åren poängterat att de måste göras mer prioriteringar inom verksamheterna, så har nästan ingenting hänt. !6-punkts-programmet som också kallats "farfarsprincipen" har visserligen införts, men åtgärderna har kommit för sent och varit för kraftlösa. När det gäller de tre vårdnämnderna är revisorerna kritiska till att 200 nyanställningar gjorts, trots att det inte funnits ekonomisk täckning. Dessutom har kostnaden för hyrläkare skenat iväg. Revisorerna menar att om det behövs mer pengar till sjukvården så måste det föras en dialog med kommunfullmäktige. Om kommunstyrelsen och sjukvårdens nämnder ska beviljas ansvarsfrihet för år 2001 beslutas i sista hand av kommunfullmäktige.