ATL ges ut oftare

Lantbrukets Affärstidning ATL kommer från och med nästa år ut två dagar i veckan i stället för en.
Utveckling på annonssidan är positiv och tidningen växer, säger chefredaktören Knut Persson. ATL kommer ut på fredagar och brukar va på 68 sidor. Genom att komma ut även tisdagar från och med början av nästa år hoppas man att tidningen ska bli mer lättläst. ATL görs i Malmö och upplagan är på drygt 64.000 exemplar.