Katolska kyrkan nedringd

Biskopsämbetet inom Katolska kyrkan är nu nedringt av människor som ifrågasätter den avgift som kyrkan tar ut via skattsedeln från och med i år. Många hävdar att de inte ens är katoliker.
Det är en procent av medlemmarnas totala årsinkomst som Katolska kyrkan nu tar in via skattsedeln. Det räcker med att vara döpt inom katolska kyrkan någonstans i världen för att vara registrerad som medlem. Katolska kyrkan kommer nu att behandla varje fall individuellt. Inför det nya systemet har övriga samfund som från och med nu också har rätt att ta ut kyrkoavgift via skattsedeln skickat ut blanketter till sina medlemmar där medlemmar skriftligt har fått godkänna att de tillhör just det samfundet. Men det har inte Katolska kyrkan gjort. Fick restskatt på kyrkoavgiften Halländske Lazlo Havasi fick veta att han var ansluten till romersk katolska kyrkan och därmed ska betala 7 000 kronor i restskatt i form av kyrkoavgift. I årets deklarationsblanketter finns för första gången uppgifter om hur mycket de som är medlemmar i olika trossamfund ska betala i avgift till sina respektive kyrkor. För många har beskedet blivit en överaskning. Riksskatteverket och även Katolska kyrkan har fått in flera samtal från privatpersoner som via skattsedeln nu har fått besked om att de är medlemar i Katolska kyrkan och därmed också ska betala kyrkoavgift. De som hört av sig säger att de fram till nu varit helt ovetande om medlemskapet. Kan vara döpt katolskt Katolska kyrkan misstänker att Lazlo Havasi kan vara döpt inom katolska kyrkan, vilket räcker för att automatiskt bli ansluten. Men kan t ex vara döpt någon annstans i världen för att registreras som medlem i Sverige och därmed också bli skyldig att betala kyrkoavgift. Lazlo Havasi, som gick ur svenska statskyrkan för 20 år sedan, har fått besked från katolska kyrkan att han själv måste bevisa att han inte är katolik eller begära utträde. Men det befriar honom inte från att betala förra årets kyrkoavgift till katolska kyrkan. Sam Björk, informationschef inom Katolska kyrkan, medger att folk kan bli felaktigt registrerade som medlemmar och säger att man nu ska försöka rätta till felaktigheterna. Maria Gustafsson reporter