Sticklingar och sådd

Lästips 28 mars 2005

Celander, R. & Holmberg, M. 1996. Nordiskt ljus och italiensk hetta. Göteborgs botaniska trädgård.

Gelius-Lundberg, U. & Gelius, A-K. 2003. Så perenner – från frö till hjärtblad. ICA Bokförlag.

Hartmann, H. T. m.fl. 1997. Plant Propagation: Principles and Practices. Prentice-Hall International Ltd, London.

McMillan Browse, P. 1080. Konsten att föröka växter. Bonniers. (antikvariat)

Riit’aho, P. & Pettersson, M-L. 1996. Förkultivering av blommor och grönsaker – förena nytta med nöje. Fakta Trädgård-Fritid nr 5. SLU, Uppsala.