Svar på friskolekritik

John Bauergymnasiets ordförande Rune Tedfors anser att kritiken mot skolan är ett sätt att vädra sitt missnöje med friskolorna.
John Bauer-gymnasiet kritiseras för sitt sätt att försöka få fler elever att söka skolan till hösten. Skolan har skickat ut egna antagningsbesked till elever som i själva verket valt friskolan i andra eller tredje hand - och det bara veckan innan de officiella antagningsbeskeden blir klara. Men Rune Tedfors, John Bauergymnasiets ordförande, anser alltså att kritiken är obefogad. - Kritiken missar målet när man använder sig av intagningsarbetet för att kritisera friskolan, säger han. Han tycker inte att John Bauer-gymnasiets sätt att arbeta ska ses som påtryckning för att locka över elever från den kommunala skolan till friskolan.