Österlen

Led rustas upp inför vandrarfest

1:28 min

2016 kommer 7 000 vandrare från hela Europa till Skåne. Vid det laget ska den gula leden som passerar Brösarp vara i toppskick, för där har man fått nästan 140 000 kronor för att rusta 19 kilometer vandringsled.

År 2016 kommer Europas största vandringsevenemang, Eurorando, till Skåne. I Brösarp ville man att vandrarna skulle mötas av en totalrenoverad led. 

Brösarps byagille sökte projektpengar hos Leader och EU för att rusta den gula leden, som går mellan havet vid Haväng och Andrarum på Österlen. Nära 140 000 har man nu beviljats och enligt projektledare Gunbritt Johansson är leden väl värd sina pengar. 

– Det är ju oerhört viktigt att vi som bor här tar vårt ansvar och ser till att bygden utvecklas och det här är en bit i att få hit fler människor som bosätter sig och fler turister, säger Gunbritt Johansson. 

Pengarna går till material som ideella krafter sen ska förvandla till nya ekstättor och broar och dessutom till nya kartor, foldrar och skyltar.