Vindkraft

Buller från vindkraftverk omvärderas

Bullret från vindkraftverk stör folk som lever och bor i närheten, trots att ljudnivåerna ligger under dagens rekommenderade riktvärden. Därför ses sättet att mäta bullret nu över, i ett forskningsprojekt.

Conny Larsson, docent i meteorologi vid Uppsala universitet, leder projektet och menar att det behövs tydligare regler för hur ofta ljudet får överstiga riktvärdet. 

– Vi har gjort långtidsmätningar under två år och vädret påverkar ljudutbredningen väldigt mycket. Man måste titta mer på ljudets fördelning, det är topparna som stör, säger han till TT.

Forskningen ska resultera i ett förslag till Energimyndigheten på hur mätningarna kan bli bättre.