SCB:s undersökning: Fortsatt lärarbrist

1:04 min

Det är fortfarande brist på grundskolelärare inom matematik och NO-ämnen. Det visar Statistiska centralbyråns undersökning ”arbetskraftbarometer 2013”.

I rapporten framgår också att det är för få som söker utbildningar inom flera utbildningsområden.

Arbetsgivarna har fortsatt svårt att få tag på utbildade lärare inom matematik och NO-ämnen. SCBs undersökning visar att tillgången på lärare inom NO och matematik, dessutom har blivit ännu sämre.

SCBs siffror visar att det är även brist på bland annat förskollärare och speciallärare. Barometern från SCB visar även att det är brist på nyutbildade i 18 av 71 utbildningsgrupper.

Torbjörn Lindqvist är utredare på Universitetets Kansler-ämbetet, det som tidigare kallades Högskoleverket. Han menar att det alltid har funnits en obalans i matchningen mellan arbetsmarknaden och utbildningarna i Sverige

– Det har alltid funnits skillnader i matchningen och den har aldrig varit helt perfekt. När det gäller högskoleutbildningen så är den till för att både tillgodose arbetsmarknadens behov och men också det som studenterna vill läsa.

Vad leder det till?

– Ja, att det inte överensstämmer helt enkelt. Studenterna kanske vill läsa någonting annat än det som arbetsmarknaden i första hand vill ha eller behöver.