Solhem förbjuds fortsätta

Länsstyrelsen i Jönköping förbjuder behandlingshemmet Solhem utanför Sävsjö att bedriva fortsatt verksamhet.
Länsstyrelsen anser inte att föreståndaren vid behandlingshemmet Solhem har den kompetens som krävs för jobbet. Ägarna till Solhem, makarna Qvist, meddelade i början av mars i ett kort meddelande till länsstyrelsen att verksamheten skulle upphöra, men inte när. Nu har alltså länsstyrelsen förbjudit Solhem att bedriva verksamhet från och med den 15 juni i år.