Marinens musikkår debatterades i Riksdagen

2:32 min

Bevara Marinens musikkår är ett upprop som har hörts ofta på sistone. Försvaret ska spara och än en gång talas det om att skrota en orkester. Nu under lunchen har det varit debatt i Riksdagen.

Andreas Lindahl, du har följt försvarsmusikfrågan. Vad handlar det om?

Det har bara gått ett par år sedan man stoppade beslutet att lägga ner Marinens musikkår i Karlskrona. Nu är det på tapeten igen.

Försvaret ska spara som sagt, och inom Livgardet så utreds förslaget att ta bort en orkester som fungerat sedan sedan 1680-talet.

Det har väckt kraftiga protester.

Alf Svensson har skrivit debattariklar och alla ifrån Musikhögskolorna till Horace Engdahl och Kungen har uttalat stöd.

Finns det något beslut om nedläggning?

Nej formellt fattas beslut den 1 mars. Försvaret säger till mig att man utreder alla möjligheter, allt förband ifrågasätts, men samtidigt så är det tydligt att man bara utrett ett enda alternativ det vill säga att lägga ner Marinens musikkår.  Livgardets chef har sagt att man fått styrningar från Högkvarteret om vilket förslag man ska gå vidare med.

Varför tas det upp i riksdagen?

Ja, interpellationsdebatten idag handlade om huruvida försvarsministern skulle agera i frågan. I förlängningen handlar det om att det ska vara upp till försvaret att själva bestämma över en verksamhet som ju är svenskt kulturarv.

I Norge till exempel där man bildat en egen gren inom försvaret som förvalta allt som är har med historia och kulturarv att göra. Det är ett alternativ som till exempel Marinens musikkår pratar om. Åtminstone en rejäl utredning av försvarmusikens ställning och roll Sverige.

Blev det en bra debatt i Riksdagen då?

Nej, det blev ingen debatt alls. Kan man säga, socialdemokratiska Kerstin Haglö och Agneta Gille talade om hur viktig Marinen musikkår är. Och försvarminsiter Karin Enström förklarade hur beslutsordningen ser ut. Regeringen uppdrar åt myndigheten Försvaret att se till att den ceremoniella musiken sköts, och att försvarsministern inte tänker ägna sig åt ministerstyre.

Vad händer nu?

Frågan kommer att gå vidare till kulturministern, och något beslut kommer inte förrän tidigast i mars. De 22000 som skrivit på Bevara Marinens musikkår fortsätter vänta.