Missbrukare avled efter uppskjuten vård

Inspektionen för vård och omsorg, IVO som identifierar brister i vården, kräver nu att Örebro läns landsting redovisar vad de gjort för att förbättra verksamheten vid opiatmottagningen.

En patient med missbruksproblematik som skulle få återgå i ett så kallat opiatprogram fick sin behandling framflyttad och patienten hittades senare död i sitt hem.

Av internutredningen som gjorts på kliniken framgår att verksamheten anser att man inte kan ta emot patienter i den omfattning man önskar med anledning av att det krävs sjuksköterskeresurser sju dagar i veckan.

IVO framhåller att där det bedrivs hälso- och sjukvård ska det finnas den personal som behövs för att en god vård ska kunna ges.

Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till IVO senast den 21 januari 2014.