Fiskeriregler gör att torsken i Östersjön blir allt mindre

Reglerna som ska skydda fisk från hårt fisketryck, leder till småvuxen torsk som tidigt blir könsmogen, visar forskning vid lantbruksuniversitetet SLU och Havsforskningsinstitutet.

Torsk som är kortare än 38 centimeter får inte tas upp i Östersjön. Det gör att fisket påverkar evolutionen genom att de småvuxna torskarna som tidigt blir könsmogna får större möjlighet att fortplanta sig eftersom de löper mindre risk att hamna i yrkesfiskarnas nät.

Det bidrar till att de småvuxna torskarnas gener förs vidare till nästa generation, och nästa. Och eftersom torsken är ett viktigt rovdjur i näringskedjan i Östersjön kan hela ekosystemet rubbas.

Lösningen på problemet, kan vara ett balanserat fiske där man tar upp fiskar av olika arter och i olika storlekar, skriver forskaren Andrea Belgrano i tidskriften Science tillsammans med Charles W. Fowler på universitetet i Seattle, USA.