Vattenfall tvingar bort hel by i Tyskland

2:07 min

En hel by i östra Tyskland, och totalt cirka 800 personer, hotas av tvångsförflyttning när Vattenfall planerar att utöka brunkolsbrytningen i området.

Brunkolsenergi kritiseras ofta av miljöorganisationer på grund av sin höga koldioxidhalt vid förbränning. I dag börjar den andra offentliga hearingen i ärendet och känslorna går höga i området mellan motståndare och anhängare till planerna

– Inte bara egendom kommer försvinna, utan även vår hembygd.

Det säger en bekymrad Johannes Kappella som bott i över 50 år i byn Proschim söder om staden Cottbus i östra Tyskland. Om Vattenfall får politiskt tillstånd att utöka sitt enorma brunkolsbrott Welzow - Süd i närhetenkommer byn att försvinna och invånarna får börja om på ett nytt ställe i närheten.

Kampen om utvidgningen av brunkolsbrottet har pågått i flera år och i dag kommer den andra offentliga hearingen i ärendet äga rum. Inför dagens möte har 120 000 personer skrivit på protestlistor mot Vattenfalls planer, ungefär hälften så många, cirka 60 000, har skrivit på för planerna.

Demonstrationer både för och emot väntas i dag. Brunkolsindustrin ger nämligen också många människor i området arbetstillfällen sedan årtionden tillbaka.

Men på det vetenskapliga institutet DIW i Berlin har man gjort beräkningar som visar att en utbyggnad av det aktuella brunkolsbrottet är onödig eftersom Tyskland bestämt sig för att den största delen av landets energi i framtiden ska täckas av förnyelsebar energi

– Brunkol kommer när vi kommer in på 20-talet inte längre vara systemrelevant för den tyska energiförsörjningen, säger professorn i energifrågor Christian von Hirschausen på DIW.

Enligt hans beräkningar finns det kvar tillräckligt mycket brunkol i de redan existerande dagbrotten i Tyskland för att täcka det kvarvarande behovet. Vattenfall ser saken fullständigt annorlunda och stöder sig på annan forskning.

Ett slutgiltigt politiskt beslut i frågan i parlamentet i delstaten Brandenburgväntas under första halvåret nästa år, ett beslut som dock kan komma att överklagas.

En dom från den tyska författningsdomstolen som ska avgöra om det rent allmänt är förenligt med den tyska grundlagen att flytta på människors hus och hem som planeras i till exempel Proschim kommer också i nästa vecka.

Brytningen i det förstorade brunkolsbrottet ska enligt planerna inledas 2027 och det av den svenska staten ägda företaget vill också utöka eller öppna nya dagbrott på ytterligare några platser i området.