"Skavsta för långt bort"

Skavsta flygplats och flygplatsen Västerås ligger för långt bort för personflyget. Det anser kristdemokraterma och vill istället ha en femte bana på Arlanda.
Kristdemokraterna vill också satsa på en flygplats i Tullinge när Bromma läggs ned år 2011. Enligt partiet påverkas miljön mindre av en flygplats i Tullinge än med fortsatt drift av Bromma samtidigt som Stockholm skulle få bättre näringspolitisk balans med en flygplats söder om centrum. (TT)