Fler friskolor i länet

Skolverket har fått in sammanlagt 12 ansökningar om att få starta friskolor i Kronobergs län, nu när ansökningstiden gått ut.
De allra flesta av skolorna är redan etablerade i vårt län och vill ha fler klasser eller program. Men det finns också några ansökningar om att starta helt nya friskolor. Det gäller till exempel företaget Rösjötorp Utbildning, som vill starta förskola och grundskola i Växjö och företaget Kunskapsskolan i Sverige, som vill starta en ny grundskola, ockå det i Växjö. Skolverket ska nu ta ställning till ansökningarna och det är först hösten 2003 som det kan bli aktuellt för skolorna att starta.