Sensorer på rälsen ska ge friskare tåg och färre förseningar

1:50 min

I dag sjösattes en järnvägssatsning som framöver förshoppningsvis ska ge mindre störningar och färre försenade tåg. Trafikverket och Luleå tekniska universitet leder arbetet och det handlar om att använda sig av avancerad högteknologi för att se till att tågen får rätt underhåll vid rätt tillfälle.

Det handlar helt enkelt om att göra hälsokontroller, säger äger Per-Olof Larsson-Kråik som är forskningssamordnare på Trafikverket och adjungerad professor vid LTU.

– Rent tekniskt handlar det om att titta på hur hjulen mår och hur infrastrukturen räls och underbyggnad mår. Och för det har vi en massa sensorer och detektorer som tittar på profiler och hjulkrafter och på hur de utvecklas och ja, hur de mår.

Sensorerna och detektorerna sitter idag på rälsen mellan Luleå och Boden. Där noterar de skicket på varje enskilt tåghjul och den informationen kan vara till stor hjälp både för exempelvis tågbolaget och den entreprenör som sköter underhållet

Idag går det annars till så att skicket på ett tåg kontrolleras genom att man tittar igenom det och underhåll görs normalt först efter en viss tid eller ett visst antal kilometer. Det är inte speciellt effektivt säger Per-Olof Larsson-Kråik och menar att det finns stora vinster att göra med den nya tekniken.

– Vi slipper ju köra de här tågen till stopp så att de blir stillastående. Nu ser vi mycket tidigare och kan säga att tåget behöver en hälsokontroll eller behöver repareras.

Trafikverket går till en början in med cirka 14 miljoner i projektet, men sen ska andra aktörer, som till exempel LKAB, Green Cargo, SJ och Infranord, också satsa pengar. Norrtåg har man inte fått med än.

Förhoppningen är sen att man även i övriga landet ska börja använda avancerad it-teknik på det här sättet för att få bättre rullning på tågen. Och förre störningar och inställda tåg, tror Per-Olof Larsson-Kråik att det blir ganska snart:

– Vi tror och vi hoppas att vi kan få färre tåg som stannar längs banan i vinter på grund av felaktiga hjul, men större effekt kommer det att bli nästa vinter.