Stark kritik mot FRA:s samarbete med NSA

1:33 min

Peter Rådberg (MP), ledamot i försvarsutskottet  och försvarspolitisk talesperson, ser mycket allvarligt på uppgifterna från Uppdrag granskning om att Sverige skulle ha deltagit i USA:s dataintrångssystem.

Peter Rådberg efterlyser nu tydligare direktiv och lagar för FRA.

– Jag tycker det är upprörande, vi har misstänkt under ganska lång tid att FRA är inblandat i detta. Nu har vi fått det på pränt. Det betyder att FRA och Sverige är en del i massavlyssningshistorien som NSA upptäckt för några månader sedan. Jag tycker att det är oerhört tragiskt, säger han.

Får man göra så här från FRA:s sida?

– Nej, de bryter mot de regler och paragrafer som vi satte upp 2008. Man får inte gå in och hacka på datorer, det är ganska självklart.

Vad har de sagt till er? 

– Jag frågade dåvarande FRA-chefen Ingvar Åkesson, 2008 om de höll på med aktiv signalspaning. Han svarade nej på den frågan. Nu visar det sig vara precis tvärtom. FRA har varit en del av detta. Det tycker jag är väldigt upprörande.

Peter Rådberg, som är Miljöpartiets försvarspolitiska talesperson, efterlyser nu tydligare direktiv för FRA. 

– Om Sverige ska göra detta har vi kommit väldigt långt. Jag tycker att de här lagarna måste förändras ganska radikalt. FRA-lagarna är väldigt löst skrivna, varje lag är förenad med ett undantag. Vi vill få tydligare direktiv vad FRA får spana på och vad de inte får spana på, säger Peter Rådberg, miljöpartistisk ledamot i försvarsutskottet.