Försvarsnedläggning

Försvaret vill lägga ned F4 i Östersund och flygflottiljen i Ängelholm. Om riksdagen antar förslaget innebär det att 700 militära jobb försvinner direkt vid Östersundsflottiljen.