De datahackar för en bättre miljö

1:36 min

Miljöforskare behöver kliva in och delta mer i den teknologiska utvecklingen för att styra den i en hållbar riktning. Det menar arrangörerna till ett så kallat "grönt hackathon" som nyligen hölls i Stockholm.

Ett "grönt hackaton" - ett sorts spånmöte där dataprogrammerare och andra bjöds in för att tänka fram appar och dataprogram som ska hjälpa oss att bli mer miljövänliga. Ett av förslagen som kom fram var ett gemensamt virtuellt kylskåp, för att minska matsvinnet, det berättar Maja Brisvall på Stockholm resilience center. 

– Att teknologin kanske kan överbrygga det, att man har en gemensam kyl, att man kan tala om när äggen håller på att gå ut som man inte kommer att använda, att man inte låter något gå till spillo. 

Just det här förslaget handlar alltså om att skapa ett virtuellt kylskåp som tillexempel alla i ett flerfamiljshus är uppkopplade till. Om man ska resa bort och har en liter mjölk som man inte kommer att använda kanske någon annan i huset kan dricka upp den, allt för att förhindra att mat slängs bort till ingen nytta. 

Förslaget, bland många andra, kom fram när ett femtiotal dataprogrammerare och industridesigners ifrån olika länder möttes på Stockhom resilience center. Under 24 timmar tog de fram smarta digitala system, som mobilappar, dataprogram och hemsidor med syftet att göra en stad mer hållbar i ett miljöperspektiv. De delades in i olika grupper och fick även hjälp av forskare på centret med de senaste forskningsresultaten på olika områden. Även om inga revolutionerande förslag kom fram just nu så ser forskaren Victor Galaz på Stockholm resilience center det här som ett viktigt steg i att sammanföra miljöforskning med innovativ, digital teknik. 

– Och nu är frågan, hur använder vi teknologier smart för att inte bara rädda planeten utan också göra den bättre. 

Och du ser ingen risk att mer teknik och mer prylar faktiskt gör att vi fjärmar oss mer ifrån naturen? 

– Det finns en uppenbar risk, det är det som är initiativets hjärta, teknologisk utveckling pågår, utan oss miljöforskare. I det här fallet ställer vi oss frågan kan vi ta kontroll över den teknologiska utvecklingen för att skapa någonting bättre, säger Victor Galaz på Stockholm resilience center.