Längre väntan på akuten

Väntetiden på akutmottagningarna blir allt längre och skillnaderna i landet är stora.

Socialstyrelsen har kartlagt väntetiderna på Sveriges 70 akutmottagningar på sjukhus.

– Det går tyvärr inte åt rätt håll för akutmottagningarna, säger Mats Granberg, utredare vid Socialstyrelsen.

Den som besöker Sahlgrenskas akutmottagning får i genomsnitt vänta i nästan två timmar. I Piteå och Bollnäs väntar patienterna i ungefär 20 minuter.

Genomsnittet för den totala vistelsetiden på en akutmottagning är 2 timmar och 46 minuter, en ökning med 18 minuter sedan 2010.

– Väntetiderna kan förkortas genom att till exempel förändra bemanningen och kompetensen och att man utvecklar arbetssättet så att patientflödet förbättras, säger Mats Granberg.

Den totala vistelsetiden för patienter över 80 år är 30 minuter längre än för andra besökare.

– Det är oacceptabelt. En sådan skör patientgrupp ska inte behöva vara på akuten så länge. Vi kommer att följa upp detta noga på flera sätt, säger Mats Granberg.