Eter

Visby flygplats klassas i samma storlek som Landvetter

3:32 min

Trafiken till Visby flygplats är nu så omfattande sommartid att flygbolagen inte längre själva får bestämma tiderna för sina avgångar.

På senare år har flygbolagens intresse för Visby ökat så pass under sommaren att flygplatsen för första gången nått sin kapacitetsgräns, på sex starter eller landningar per timme.

Nu ska en ny klassning av Visby flygplats leda till att flygbolagen tvingas samordna sina tider. De kommer inte längre att, som hittills, få bestämma tiderna för sina avgångar som de själva vill.

Omklassningen innebär att det överlåts åt en tredje part, en koordinator i Stockholm, att schemalägga trafiken under högsäsong. Det blir koordinatorns uppgift att förmå flygbolagen att sammanjämka sina krav. Det är första gången Visby är i den situationen, konstaterar flygplatschef Gunnar Jonasson:
- Det är ett uttryck för hur intressant det har blivit att resa till Gotland.

En effekt för passagerarna blir, enligt Gunnar Jonasson, att det blir färre flygförseningar och mindre samordningsproblem med taxibilar och flygbussar.