Söka uppehållstillstånd ska bli enklare

2:14 min

Det ska inte vara nödvändigt för en utländsk person som har barn i Sverige att åka hem för att söka uppehållstillstånd därifrån. Det menar regeringen och Miljöpartiet som kommit överens om ett förslag i denna omdebatterade fråga.

– Vi har sett flera fall. Jag har varit i kontakt med människor som varit tvungna att återvända till sina hemländer för att ansöka om uppehållstillstånd där. Det kommer inte att behöva ske framöver, säger Maria Ferm som är migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet.

Det är anknytningen till barnet som ska stå i centrum - den som är vårdnadshavare och bor ihop med sitt barn i Sverige ska inte behöva resa utomlands för att söka uppehållstillstånd för att kunna fortsätta leva med sitt barn.

Det kan handla om en kvinna som flyttar hit för att leva ihop med en man, får barn, men sedan separerar från mannen.

För att inte barnet ska behöva vara borta från sin mamma ska hon kunna sköta sin ansökan om uppehållstillstånd i Sverige och slipa resa tillbaka till sitt forna hemland.

Så här fungerar det redan i måna fall. men inte för alla och migrationsminister Tobias Billström menar att det här förslaget tar bort orättvisor i dagens system.

– Genom den här lagändringen som vi nu lägger fram så råder vi bot på de här problemen och skapar rättssäkerhet i systemet så att vi inte har omotiverade skillander, säger Billström.

Ofta handar det om en asylsökande som får barn i Sverige, men det kan exempelvis också vara en student, forskare eller någon som arbetar här från ett land utanför EU.

Lena Rösell är handläggare på organisationen Sociala missionen. Hon har jobbat många år med familjeåterföreningar och säger så här om den departementsskrivelse som regeringen nu skickar ut på remiss.

– Jag tycker att det finns en hel del positiva förslag i departementsskrivelsen, men samtidigt finns det många problemområden som kvarstår.

Detta förslag löser inte frågan för de asylsökande som saknar de pass som Sverige godkänner, även om de får barn här. De som uppehåller sig illegalt faller också utanför.

Tobias Billström och Maria Ferm säger inte emot. Deras överenskommelse handlar inte om flyktingars legala status eller andra problem. Det viktiga är att familjerna får hålla ihop.

– Det är helt orimligt att personer ska få beskedet att de inte har tillräckligt stark anknytning till sina egna barn, säger Maria Ferm.

Hur många som omfattas av förslaget är svårt att säga, menar Tobias Billström.

– Men man kan konstatera att mängden människor som kommer till Sverige och som hamnar i sådana här situationer har inte varit alltför stor genom åren, säger Tobias Billström.