SD lockar män med utländsk bakgrund

2:00 min

Enligt Statistiska centralbyrån föredrar 7,3 procent av männen som är födda utanför Sverige Sverigedemokraterna. För tre år sedan var motsvarande siffra 1,6 procent.

En av dem är lärarstudenten och debattören Nima Gholam Ali Pour från Malmö, som har iranska rötter. Han lämnade under hösten Socialdemokraterna för Sverigedemokraterna.

– Bara för att jag är invandrare betyder inte det att jag vill ha mer invandring. Jag har inte en betingad ståndpunkt, säger Nima Gholam Ali Pour.

Partisympatiundersökningen från SCB visar att 7,3 procent av männen som är födda i ett annat land än Sverige föredrar Sverigedemokraterna. Att jämföra med för tre år sedan, december 2010, då motsvarande siffra var 1,6 procent.

Den här utvecklingen syns tydligt också i gruppen "män med utländsk bakgrund" - där även personer med två utrikesfödda föräldrar ingår.

Drygt 5 000 personer har intervjuats i undersökningen, som genomförs två gånger per år. När SCB mäter partisympati handlar det inte specifikt om val till riksdag, landsting, kommun. Även de som inte planerar att rösta, räknas, säger Johan Eklund, SCB:s undersökningsledare.

– Det är en ospecificerad nivå i politiken, vi tar inte någon hänsyn till om man skulle rösta eller inte. Utan det är mer åt det ideologiska hållet, säger han.

Även om det finns en felmarginal i undersökningen är alltså trenden ändå mycket tydligt. Fler män med utländsk bakgrund föredrar det parti som vill som vill minska asyl- och anhöriginvandringen med 90 procent.

Mattias Karlsson, partiets integrationspolitiska talesperson, tror att det bland annat beror på en segregerad bostadsmarknad.

– Många utlandsfödda bor ju i de segregerade förorterna, de ser problemen som den här väldigt stora invandringen skapar, till exempel i skolan där det kommer in ständigt nya elevkullar med väldigt stora behov. Som har språksvårigheter, som har bristande kunskaper och erfarenheter av skolvärlden från sina hemländer, vilket då tränger undan andra elever med behov, säger han.

Författaren Anna-Lena Lodenius, som skrivit mycket om Sverigedemokraterna, tror att partiets vurm för kärnfamiljen, motståndet mot homoadoptioner och synen på kyrkan som kulturbärare kan attrahera många utlandsfödda.

– Det finns en massa sådana frågor som man absolut kan hålla med om även om man har en invandrarbakgrund. Det är att göra det lite lätt för sig om man säger att SD bara är ett invandringsfientligt parti, det är de faktiskt inte bara. Det är också det absolut mest värdekonservativa parti vi har, säger hon.