Lättare att fälla oljeutsläppare

Det ska bli lättare att få fast fartyg som förorenar.
Regeringen föreslår nu en lagändring som gör det möjligt för svensk domstol att döma ut straff mot föroreningar från fartyg i svensk ekonomisk zon. Men den möjligheten finns bara om det är frågan om ett stort utsläpp, eller om fartygets hemmaland låter bli att ingripa. I och med lagändringen som väntas träda i kraft i februari nästa år så får Kustbevakningen samma befogenheter som polisen. För det kommer Kustbevakningen också att få ökade resurser. Regeringens förslag bygger på Oljeutsläppsutredningen, men till skillnad från utredningen föreslår regeringen inget totalförbud mot utsläpp inom svenskt territorialvatten.