Märklig 1700-talskatamaran under Strandvägen i Stockholm

1:36 min

Ett av historiens märkligaste fartyg tycks finnas under Strandvägen i Stockholm. Det handlar om ett fartyg som var före sin tid på 1700-talet. Det är  en katamaran med fem segel och skovelhjul att använda om det blev vindstilla. Marcus Hjulhammar, marinarkeolog vid Sjöhistoriska muséet har lagt pusslet med hjälp av sidotittande ekolod, sk sonarkartering och arkivfynd.

- Det står uttryckligen Experiment of Leith sänks 1794, och det står att hon är byggd av en scotte som heter Miller och att hon sänks i Stockholm utanför Fredrikshov här vid nuvarande Strandvägen, säger Marcus Hjulhammar, marinarkeolog vid Sjöhistoriska museet

Den 4 februari 1795 skriver tidningen Extra Posten att ett märkligt fartyg sänkts vid Fredrikshov vid nuvarande Strandvägen i Stockholm för att utgöra fundamentet till en brygga på platsen.

Marcus Hjulhammars nyupptäckta arkivfynd, tillsammans med tidigare sonarkarteringar av bottnarna på platsen gör att han nu menar sig ha hittat vad som kan vara det märkligaste fartyg som någonsin seglat på Östersjön.

Experiment of Leith byggdes av skotten Patrick Miller och var tänkt att sättas in i Gustav III:s krig mot Ryssland 1790, men kriget hann ta slut innan hon nådde fram.

Hon blev därför liggande vid Skeppsholmen till stockholmarnas fascinerade blickar. Hon hade två skrov, som en katamaran, fem segel, och fyra-fem handdrivna skovelhjul i mitten avsedda att föra henne framåt i vindstilla väder. 

Det var en skeppskonstruktion som egentligen var före sin tid. Först tio år senare skulle de första ångfartygen byggas, också det på skotskt initiativ, men Marcus Hjulhammar menar att Experiment of Leith utgör en viktig pusselbit i den marina historien.

- Det är ett spännande fartyg teknikhistoriskt och idéhistoriskt. Det har också stark anknytning till ånfartyg som sedan utvecklas, säger marinarkeolog Marcus Hjulhammar.