EU vill höja priset på utsläppsrätter

2:27 min

Om koldioxidutsläppen ska kunna minska med hjälp av utsläppsrätter måste de bli avsevärt dyrare än i dag. Och enligt uppgifter till Ekot kommer EU-kommissionen att föreslå ett nytt system som gör att priserna på utsläppsrätter hålls på en jämn och hög nivå.

Isaac Valero-Ladron som är talesperson för EUs klimatkommisionär säger att priset i nuläget är så lågt att det knappast lönar sig för ett företag att ha låga koldioxidutsläpp.

– Ett pris som är så lågt som nu, fem euro, är inget incitament för exempelvis svenska företag som vill satsa på verksamheter med lågt koldioxidutsläpp.

Tanken med utsläppsrätterna var att företag genom att köpa dem betalade för rätten att släppa ut koldioxid. Men nu kostar alltså en utsläppsrätt bara fem euro, säger Isaac Valero-Ladron.

Enligt honom är det så billigt att det inte finns någon poäng för företag att satsa på energieffektiviseringar eller på en produktion som lägger pengar på att minska utsläppen.

När man införde systemet med utsläppsrätter 2005 räknade man på priser runt 30 euro, eller knappt 300 kronor. I dag är priset alltså drygt 40 kronor.

Isaac Valero-Ladron säger att europeiska företag som vill satsa på miljövänlig produktion numera vänder sig till Kina, som faktiskt är det land i världen som satsar mest pengar på förnyelsebar energi.

– Många företag i Europa som satsar på energieffektiva varor, eller produkter som orsakar små koldioxidutsläpp, vänder sig mot andra marknader, till exempel Kina. Detta för att det inte finns några incitament i Europa för att satsa på sådan produktion. Jag säger det för att Kina satsar mest på förnyelsebara och koldioxidfria energikällor i världen.

Det var den ekonomiska krisen som ledde till att utsläppsrätterna rasade i pris, när efterfrågan minskade.

Enligt uppgifter till Ekot vill EU-kommissionen lösa problemet med hjälp en slags centralbank för utsläppsrätter. Den skulle reglera priset genom att strypa tillgången på utsläppsrätter i dåliga tider. Då skulle priset kunna hållas uppe även när efterfrågan inte är så stor. Men i övrigt skulle marknadskrafterna få bestämma priset.

EU-kommissionen kommer att lägga fram förslaget i samband med att det stora klimat och energi-paketet presenteras i mitten av januari.

Isaac Valero-Ladron säger att företagen frågar efter tydliga spelregler som kommer att gälla för lång tid framöver.

– Om det är någonting som investerare och företag frågar efter nu så är det tydlighet. Ge oss ett ramverk som gäller från och med nu och fram till 2030. Vad gäller om jag vill investera? Om jag driver en pensionsfond, eller en hedgefond eller ett företag. Ska jag investera, eller ska jag inte göra det?