Revisionskritik mot Region Skåne

Idag presenterades revisionsberättelsen för förra året och i den riktar revisorerna en anmärkning enligt kommunallagen mot regionstyrelsen. Det är den hittills allvarligaste kritik som kommit från revisorerna mot regionstyrelsen.
Det som fått revisorerna att för första gången ta till en anmärkning är att politikerna inte har vidtagit tillräckligt kraftiga åtgärder för att inom rimlig tid komma till rätta med Region Skånes kostnadsutveckling. Dessutom lever inte regionstyrelsen upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning och att budgeten ska vara i balans. Förra året blev underskottet 1 miljard, i år beräknas det bli 1,3 miljarder kronor. Enligt revisorerna är det nu lämpligt att regionstyrelsen redovisar vilka konkreta åtgärder som ska vidtas för att få ekonomin i balans. Av revisionsberättelsen framgår det bland annat att de bolagiserade sjukhusen i Helsingborg och Ängelholm producerat vård som ingen beställt eller ville betala för. Förlusten på 173 miljoner kronor hamnade ändå på Region Skånes bord och är en del i det totala underskottet. Innan regionstyrelsen kan få ansvarsfrihet för förra året måste de nu förklara sig inför regionfullmäktige. Trots den hårda kritiken rekommenderar revisorerna att de styrande politikerna ska beviljas ansvarsfrihet.