Irland på väg ut ur krisen...

7:07 min

Irland är ett av de länder som drabbades hårdast av krisen inom Eurozonen. Nästan alla landets banker var på väg att gå i konkurs och fick räddas av stora mängder skattepengar via ett stödpaket från de övriga länderna inom eurozonen. Irland har sedan dess genomgått ett kraftigt åtstramningspaket, arbetslösheten är hög och många unga har lämnat landet i jakt på en bättre framtid. Men nu syns det klara tecken på ljusning i den irländska ekonomin. På söndag blir Irland det första landet som lämnar stödpaketen bakom sig och återgår till att klara sig på egna meriter. Hör Staffan Sonnings reportage om Irland i 16-timmen.