Jönköping

De manifesterar för ekonomisk trygghet för alla

1:40 min

Den som lider av psykisk ohälsa riskerar dessutom att drabbas av svag ekonomi - och tvärtom.
Det menar nationella kampanjen Hjärnkoll, som i dag har en manifestation i Jönköping.

Det finns en negativ attityd ute i samhället mot personer med psykisk ohälsa. Det menar Hjärnkoll, en nationell kampanj där personer med egna erfarenheter vill öka förståelsen för psykisk ohälsa. I dag håller man en manifestation i centrala Jönköping tillsammans med Regionförbundet för att visa hur psykisk ohälsa och svag ekonomi hänger ihop.

– Psykisk ohälsa kan ge otrygg ekonomi och otrygg ekonomi kan ge psykisk ohälsa, säger en av Hjärnkolls ambassadörer i Jönköping, Robert Svensson.

Det syns inte utanpå och kanske är det just därför som det är så tabubelagt att prata om just psykisk ohälsa och därför vill Hjärnkoll som är en nationell kampanj på initiativ av regeringen lyfta den här frågan och prata om det som det annars är så tyst om.
– Det har visat sig att de i de län där Hjärnkolls attitydambassadörer går ut och informerar samhället så förändras attityder mot en mer positiv riktning.

Hjärnkoll har 20 ambassadörer i länet som själva har erfarenheter av psykisk ohälsa. Några av dem står i dag vid Hoppets torg i centrala Jönköping för att prata med människor och försöka ändra attityderna till psykisk ohälsa. Rebecka Carlsson är en av dem.
– Vi hoppas och vi har märkt att det har gjort betydelse, folk är mer öppna.

Dagens manifestation handlar alltså om sambandet mellan psykisk ohälsa och att ha en svag ekonomi. Och även om Robert Svensson från Hjärnkoll inte tror att det konkret leder till att ekonomin blir bättre för de som har en psykisk sjukdom så är det viktigt ur en annan synpunkt.
– Attityder hos människor är precis lika verkliga som kronor och ören.