Dålig miljö på Björkskataskolan

Delar av Björkskataskolan i Luleå har stängts för att inomhusmiljön är för dålig. Ett helt arbetslag med lärare och fyra klasser har evakuerats till tomma lokaler i vårdcentralen, som ligger nära skolan.
Björkskataskolan uppfördes på 1970-talet mitt i Stålverk-80-projektets hetaste byggrusch. Nu har fukt upptäckts i väggarna och under golvmattorna finns lim som inte torkat på 25 år. Rektorn Britt-Inger Snäll befarar att det är inomhusmiljön på skolan som är orsaken till att många i personalen utvecklat allergier och astma. Bengt Johansson, som ansvarar för alla kommunala lokaler, hävdar att det inte finns något prov som visar att det är något skadligt i skolan. Han menar att dom stängda avdelningarna på skolan bara är i allmänt behov av renovering.