Älvkarleby går miste om jobb

Efter beslutet i Tierp i går kväll går Älvkarleby kommun miste om betydande investeringar och flera arbetstillfällen.
Efter beslutet i Tierp i går kväll att säga nej till provborrningar är inte längre Älvkarleby aktuell som transportkommun för kärnbränsle, och dom arbetstillfällen som ett ja hade medfört uteblir nu. Kommunledningen i Älvkarleby hade tidigare sagt ja till en undersökning om transport av radioaktivt avfall genom kommunen, det radioaktiva gods som alltså var tänkt att transporteras till den tilltänkta anläggningen i Tierp. Men när Tierp nu sagt nej till provborrningar blir också Älvkarleby ointressant för svensk Kärnbränslehantering. I stället riktar nu SKB sitt intresse mot de två kvarvarande platserna för förundersökningar, Oskarshamn och Östhammar.