Stopp i tunnelbanan påverkar kvällstrafiken

1:48 min

En brand i tunnelbanan i Stockholm i morgonrusningen orsakar stora problem i kollektivtrafiken. Även datatrafiken påverkas av felet, och flera dataservrar har legat nere. Felet kommer att bestå åtminstone en bit inpå natten, enligt Storstockholms lokaltrafik, SL.

– Man är nere och jobbar nu, och det är stora skador på viktiga kablar. Tyvärr kommer det att vara väldigt stora störningar under eftermiddagen. Vi räknar inte med att ha någon trafikering på sträckan åtminstone under det här dygnet, säger Jesper Pettersson på SL:s presstjänst.

Branden har slagit ut både signalsystemet och belysningen i tunneln och hundratusentals resenärer påverkas. Från lunchtid kördes alla tåg söderifrån till Gullmarsplan där de vänder.

– Mellan Hötorget och Gullmarsplan står trafiken stilla.

Trafiken ersätts med bussar.

Sent på eftermiddagen meddelade entreprenören MTR som kör tunnelbanan att två tåg kommer att börja köra i skytteltrafik i tunnelbanesystemets centrala delar. Men trafiken är fortfarande kraftigt reducerad och väntas fungera fullt ut först lördag morgon.

Branden tros ha startat i ett elektronikutrymme mellan Medborgarplatsen och Skanstull på Södermalm. Och där finns även kablar för datatrafik, vilket haft stor påverkan på flera dataservrar. På fackförbundet Byggnads har datasystemet i hela landet legat nere under fredagen.

– Det här har haft stora effekter, framför allt på vår a-kasseverksamhet, som jobbar för fullt för att medlemmarna ska kunna få ut sina pengar till jul. Nu har minst en dag gått förlorad, säger Lars Hildingsson, andra förbundssekreterare på Byggnads.

Det är andra gången på kort tid som fackförbundets servrar påverkas av en brand i tunnelbanan.

Representanter för MTR, som kör tunnelbanan på SL:s uppdrag, och Strukton som sköter underhållet, har på förmiddagen varit nere tunneln och undersökt skadorna. 

– Det har brunnit i en kabelkulvert, och det påverkar både signalsystemet och belysningen i tunnelbanan, säger Lisa Hellkvist, kommunikationschef på Strukton.

Hon säger att Strukton tagit in extraresurser för att försöka avhjälpa felet.

– Det här är så omfattande och så många som påverkas, och vi försöker åtgärda felet så snabbt som det bara går.

Det är alltså en brand i tunneln vid Skanstull, som får stora effekter på kollektivtrafiken i Stockholm.

Branden inträffade strax efter klockan sex och var släckt efter en dryg halvtimme, men skadorna är omfattande. Tunnelbanans gröna linje har tre grenar söderut. Då branden inträffade strax norr om förgreningen har den påverkan på all trafik på den gröna delen av tunnelbanenätet.

– Alla linjer är ju genomgående vid Skanstull, och därför påverkar det alla tre grenarna. Just nu stannar alla tåg söderut vid Hötorget. Alla tåg norrut stannar i Skärmarbrink och Enskede gård.

Påverkan på morgonrusningen har varit stor. SL har satt in ersättningsbussar Enskede gård och Skärmarbrink in mot stan. Bussarna stannar vid Slussen. Resegarantin gäller för den som tar taxi.

Vad som kan ha orsakat branden är oklart.

Tunnelbanans gröna linje är Stockholms äldsta och mest trafikerade i tunnelbanesystemet. Den gröna linjen har cirka 500 000 resenärer en vanlig vardag.