Ungdomar på glid får hjälp

Katrineholms kommun väntas ansöka om pengar hos Länsstyrelsen för att hjälpa ungdomar som riskerar att hamna i missbruk och kriminalitet och som inte klarar gymnasieskolan.
Enligt socialförvaltningen skulle kommunen kunna göra mer om olika instanser i kommunen samarbetade. Därför planeras ett tvåårigt projekt som går ut på att hjälpa ungdomarna tillbaka till skolan eller hitta en väg till arbetslivet.